Bedrijfsfotografie

Mijn portfolio bestaat enerzijds uit bedrijfsfotografie en natuur- en landschapsfotografie, anderzijds.

Deze pagina betreft de bedrijfsfotografie.

Bedrijven en instellingen kunnen uiteenlopende redenen hebben om een fotograaf beelden te laten vastleggen. Gaat om sfeer, uitstraling van deskundigheid, het laten zien van producten of bedrijfsopstellingen voor een website? Gaat het om reclamemateriaal, of wil men bijvoorbeeld een ‘smoelenboek’ voor op de website dan wel mensen aan het werk laten zien? Dit vraagt om een eigen, unieke aanpak waarbij de wens van de klant centraal staat. Ik werk graag met wensenlijstjes die door de klant zelf worden opgesteld en in overleg met mij nader worden afgestemd. M.a.w. welk type foto’s worden gevraagd van bijvoorbeeld de faciliteit of van de medewerkers.

Gaat het om een evenement, dan spreek ik graag de sleutel-momenten door en wil ik alles weten van de ruimte waar het evenement wordt georganiseerd.

Ik kan een enkele foto, bijvoorbeeld voor een persbericht binnen 1 uur na afloop van een evenement leveren.

Voor de levering van een serie foto’s maak ik nadere afspraken met de opdrachtgever omtrent aantallen en gewenste tijdpad.

Alle foto’s worden geleverd in hoog-resolutie jpg of png en de opdrachtgever mag deze naar eigen inzicht verder gebruiken.

Ik kan bijvoorbeeld foto’s leveren van:

Scroll Up
error: Content is protected !!