AVG, privacy en auteursrecht

Auteursrecht:

Op alle foto’s van deze website berust het copyright bij Elizabeth van Pelt-Verkuil werkend onder de bedrijfsnaam ‘Quality and Innovations in Molecular Diagnostics’, KvK 000035530022 dan wel bij mijn opdrachtgever.

Privacy en AVG:

  • Privacy [tekst in voorbereiding]
  • AVG [tekst in voorbereiding]

Toestemming voor het gebruik van foto’s gemaakt voor opdrachtgevers:

  • Opdrachtgever: Indien de opdrachtgever mij vraagt foto’s van personen van buiten de organisatie te maken, dient de opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen. Tenzij een persoon nadrukkelijk aan de opdrachtgever de wens te kennen heeft gegeven dit niet te willen, ga ik ervan uit dat ik van alle deelnemers foto’s mag maken die eventueel geschikt zijn voor gebruik door mijn opdrachtgever.
  • Foto’s op deze website: Door de toestemming tot fotografie van mijn opdrachtgever en door vrijgifte m.b.t eigendomsrecht van de foto’s is het mij toegestaan foto’s van derden op deze website te plaatsen. Mocht er desondanks een zwaarwegend bezwaar tegen de plaatsing van deze foto’s zijn, gelieve contact met mij op te nemen via het contactformulier.

Scroll Up
error: Content is protected !!