Insecten

Insecten vormen de grootste groep van meercellige dieren. Er zijn meer dan een miljoen soorten beschreven en de verwachting dat er nog velen ontdekt zullen worden. Insecten zijn op bijna alle plekken op aarde te vinden, maar het meest op het land en in zoet water. Alle insecten hebben een driedelig lichaam dat bestaat uit kop, borststuk en achterlijf. Aan het middenstuk van volwassen insecten zijn altijd 6 poten aanwezig en vaak ook een of twee paar vleugels. Op de kop met vaak grote facetogen zijn ook antennes te vinden.

Sluipwesp met alle duidelijke kenmerken van een insect

Binnen de groep insecten leg ik het accent op vlinders, (bid)sprinkhanen, bijen en hommels, kevers en tenslotte libellen en juffers.

Scroll Up
error: Content is protected !!