Natuurinclusief bouwen

In het nieuwe bouwen worden principes van gasloze bouw gecombineerd met comfortabele technische oplossingen voor het verwarmen van gebouwen in combinatie met hoge isolatiewaarden. Daarnaast wordt ingespeeld op het veranderend klimaat door een andere omgang met regenwater (gescheiden van rioolwater, drainage van de bodem met regenwater (bijvoorbeeld een waterdoorlatende straat), regenwater opvangen met regentonnen). Deze pagina zal steeds meer worden aangevuld met foto’s van slimme oplossingen.

Scroll Up
error: Content is protected !!