Energietransitie en Milieu

In deze afdeling van mijn website zijn foto’s te vinden die betrekking hebben op de komende energietransitie en de onderliggende milieuproblematiek.

Op de volgende pagina’s zijn beeldende foto’s te vinden over:

Toekomstige vormen van transport zullen het milieu minder en minder mogen belasten. Denk bijvoorbeeld aan hogesnelheidstreinen die voor afstanden tot 1000 km toch zeer zeker een goed alternatief voor korte vluchten met het vliegtuig zijn. Elektrische auto’s nemen steeds meer in populariteit toe. Dit vereist ook een andere vorm van energie ’tanken’. Bij de klassieke benzinestations en ook langs wegen en in binnensteden verschijnen er steeds meer laadpalen.

Bij de nieuwbouwhuizen zijn grote veranderingen gaande. Zij worden gasloos opgeleverd en zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en andere alternatieve verwarmingssystemen. Dit alles in combinatie met zeer hoogwaardige isolatie hoeft men zeker niet aan comfort t.o.v. het aardgastijdperk in te leveren

Het terugbrengen van de CO2 uitstoot door alternatieve energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen komt ook in Nederland langzaam op gang en is een belangrijke stap richting energietransitie. Gepaard hieraan dient ook het energietransport aangepast te worden. Een van de voorbeelden zijn het nieuwe type hoogspanningsmasten waar netwerkbeheerders nu druk bezig zijn. Op enkele trajecten staan deze al te pronken in het landschap.

Scroll Up
error: Content is protected !!