Bedrijfsleven

Fotografie van het bedrijfsleven kan een zeer uiteenlopend zijn; van het uiterlijk van fabrieken zoals dat vanaf de openbare weg te zien is, tot een klein onderdeel van apparatuur in bijvoorbeeld een laboratorium.

Een van de boeiendste plekken van het Nederlandse bedrijfsleven is de Europoort/Maasvlakte; van geheimzinnige constructies tot bekende objecten als een olieterminal.

Mensen aan het werk in een laboratorium, bij een opstelling in een chemische fabriek of bij een aannemersbedrijf, supermarkt of bakkerij kunnen zeer goed inzicht geven van de werkzaamheden voor bijvoorbeeld een website of t.b.v. ander reclamemateriaal. Het is mijn bedoeling om hierdoor niet alleen een goed beeld van apparatuur of producten te geven, maar ook de menselijk maat erbij te laten zien. Een en ander leg ik dan op een natuurlijke manier vast. Daarnaast kan ik ook focussen op een bepaald product of artikel.

Apparaten en producten: ik kan natuurlijk ook het apparaat zelf, het resultaat van een chemische reactie of een product op de foto zetten. Ik streef er dan naar de essentie te pakken en een beeld neer te zetten dat geen woorden nodig heeft.

Scroll Up
error: Content is protected !!